SHOPPING GUIDE

Customer Service
Hỗ trợ khách hàng trực tiếp của chúng tôi có trụ sở tại NHẬT BẢN.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về của bạn đặt hàng hoặc sản phẩm của chúng tôi.

 Email Us

Hầu hết các email sẽ trả lời trong vòng 24-48 giờ nhưng vui lòng cho phép chúng tôi có thêm thời gian trong thời gian bận rộn.
PAYMENT
Credit Card
Alipay
銀聯(UnionPay Net Payment)
Shipping
shipping cost【JAPANESE(yen)】
Free shipping over 30000yen.
Please refer to the following.
shipping weight
【Tshirt/1PCS = 250g】,【SWEATSHIRT/1PCS = 600g】,【OUTWEAR/1PCS = 900g】
  Asia Oceania, North America, Central America Europe and the Middle East South America and Africa
Up to 500g 1400 2000 2200 2400
Up to 600g 1540 2180 2400 2740
Up to 700g 1680 2360 2600 3080
Up to 800g 1820 2540 2800 3420
Up to 900g 1960 2720 3000 3760
Up to 1.0kg 2100 2900 3200 4100
Up to 1.25kg 2400 3300 3650 4900
Up to 1.5kg 2700 3700 4100 5700
Up to 1.75kg 3000 4100 4550 6500
Up to 2.0kg 3300 4500 5000 7300
Up to 2.5kg 3800 5200 5800 8800
Up to 3.0kg 4300 5900 6600 10300
Derivery
Bình thường, giao hàng được thực hiện 6-10 ngày làm việc sau khi nhận được đơn đặt hàng.