GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI

Nhà phân phối
Roundabout Inc.
Giám đốc
Msayuki Shinagawa
Địa chỉ nhà
ROUND ABOUT BLD 1-6-21 Nishishinsaibashi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 542-0086 Japan
Số điện thoại
+81-6-6224-0012
thư
support@round-about.co.jp
URL
https://store.round-about.co.jp
Đặt hàng như thế nào
Chỉ trang web
Phương thức thanh toán
Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Thời gian vận chuyển
5-10 ngày làm việc
Trả lại và trao đổi
Trả lại và trao đổi cho các sản phẩm sẽ không được chấp nhận trừ trường hợp thất bại ban đầu.